Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN

ข่าวสารอัพเดท
News & Updates
29 พฤศจิกายน 2018
29 November 2018

ใบประกาศนียบัตรแบบใหม่สำหรับการสอบรอบปลายปี 2018 เป็นต้นไป

New design for Trinity certificates

From September 2018 the appearance of Trinity College London’s certificates is changing. The new design will be used across all Trinity qualifications and incorporates additional security features to protect against fraud.

Trinity College London ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลที่จะปรากฎในประกาศนียบัตรที่มีการออกตั้งแต่กันยายน 2018 เป็นต้นไป

Trinity College London certificates feature the following elements:

โดยข้อมูลที่จะปรากฏในใบประกาศนียบัตรแบบใหม่นี้จะประกอบด้วย :

 1. Trinity College London coat of arms
 2. Name of the awarding organisation - Trinity College London
 3. Name of the candidate – this appears exactly as registered
 4. Name of school if this was provided
 5. Trinity exam name and level
 6. Regulated qualification name and achievement level
 7. CEFR* level - regulated English language qualifications only
 8. Pass level achieved - for exams that differentiate levels
 9. Place of entry and dates
 10. Signature of Chief Executive of Trinity College London
 11. Relevant ID numbers
 12. Logo(s) of relevant qualification regulatory authorities
 13. Trinity College London logo
 1. ตรา Coat of Arms ของ Trinity College London
 2. ชื่อ Trinity College London
 3. ชื่อผู้สอบ
 4. ชื่อโรงเรียน (หากระบุ)
 5. วิชาและระดับการสอบ
 6. ชื่ออย่างเป็นทางการ (Regulated qualification name) และ achievement level
 7. CEFR level (เฉพาะการสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 8. ระดับคะแนนที่ได้
 9. สถานที่สอบ
 10. ลายเซ็นของ Chief Executive of Trinity College London
 11. รหัสผู้สอบที่เกียวข้อง
 12. ตราสัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 13. ตราสัญลักษณ์ (logo) ของ Trinity College London
 

Read more from the Trinity College London website >>

อ่านเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของ Trinity College London website >>

19 ตุลาคม 2018
19 October 2018

หลักสูตร Performance Diplomas ใหม่ ปี 2019 เป็นต้นไป

New Performance Diplomas Syllabus from 2019

The new syllabus continues to feature the majority of the pieces currently in the 2009-2018 syllabus*, which means candidates can continue to prepare for their examination whichever date they choose.

The 2009-2018 syllabus will be extended until 31 July 2019. The new, 'from 2019', syllabus will be used from 1 August 2019 onwards.

You can choose your repertoire from our repertoire lists, select your own pieces or have a mix of the two. If there’s no repertoire list for your chosen instrument, you can propose an ‘own choice’ programme. Any programme including own choice items, or single movements from items listed complete in the repertoire lists, must be approved by Trinity before you can enter for the exam.

If your programme is all taken from the repertoire lists then you won’t need approval.

The syllabus gives advice on creating a recital programme. You can’t choose any ‘own choice’ pieces set for our Grade or Certificate exams, or from a lower level diploma.

Please note that there will be no overlap between syllabuses, so all exams from 1 August 2019 onwards will follow the 'from 2019' syllabus.More details can be found here

มีการปรับปรุงหลักสูตรสอบ Performance Diplomas ใหม่สำหรับปี 2009-2018 โดยยังคงรายชื่อเพลงสอบส่วนใหญ่ไว้ตามเดิม แต่จะมีการเพิ่มรายชื่อเพลงให้หลากหลายมากขึ้น และตัดบทเพลงจำนวนหนึ่งออกไป อาทิ บทเพลงที่ยาวเกินไปทำให้เลือกเล่นได้แค่เพลงเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการจัดทำโปรแกรมโน้ตสำหรับระดับ ATCL และ LTCL และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหลักการการให้คะแนน (assessment criteria) ของอาจารย์ผู้สอบให้ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น แต่รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น การเลือกเพลงจากนอกรายชื่อเพลง ส่วนใหญ่แล้วยังจะคงไว้ตามเดิม

คู่มือการสอบปัจจุบันที่ระบุว่าสำหรับปี 2009-2018 จะะใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2019 และคู่มือการสอบใหม่จะใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป แต่จะไม่มีการ overlap ซึ่งหมายความว่าหลัง 1 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป จะต้องใช้คู่มือการสอบใหม่ทั้งหมด

สำหรับผู้ที่ได้ทำการเตรียมและฝึกซ้อมเพลงที่ถูกตัดออกไปแล้ว ก็ยังสามารถใช้เพลงเหล่านี้ในการสอบหลักสูตรใหม่ได้ โดยการยื่นเป็น own-choice programme ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่จะได้รับการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไปให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด:

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ Trinity College London

 
16 มิถุนายน 2015
16 JUNE 2015

ประกาศใช้ Aural Test และ Improvisation ใหม่สำหรับปี 2017 เป็นต้นไป

Updated Aural Tests and Improvisation requirements for 2017 onwards

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อสอบ aural tests และ improvisation tests ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบทักษะเสริม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป

Aural

ข้อสอบ Aural Test ส่วนใหญ่คล้ายกับข้อสอบเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีจุดประสงค์ให้ข้อสอบเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนเพื่อให้การพัฒนาทักษะการฟังของแต่ละเกรดมีความต่อเนื่องมากขึ้น

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง อาทิ ให้ผู้สอบตบมือโดยเน้นจังหวะหนักแทนการคอนดักต์ หรือการกำหนดขอบข่ายในการวิเคราะห์ musical features ในระดับเกรดสูงให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น

Improvisation

ข้อสอบ improvisation (การด้นสด) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโจทย์ให้มีความเป็นดนตรีมากขึ้น โดยจะมีโจทย์ให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ด้นสดแนวทำนองไปพร้อมกับที่อาจารย์ผู้สอบบรรเลงประกอบ ด้นสดโดยนำไอเดียจากประโยคเพลงสั้น ๆ มาพัฒนา หรือด้นสดจากทางเดินคอร์ด

ตัวอย่างโจทย์สามารถดาวน์โหลดได้จากในเว็บไซต์

กฎสำหรับข้อสอบใหม่ ไม่มี overlap ซึ่งหมายความว่าผู้สอบที่สอบในปี 2017 จะต้องใช้กฎใหม่ทั้งหมด ส่วนทักษะเสริมอีกสองอย่างคือ sight reading และ musical knowledge ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


Specifications for aural tests and improvisation tests are changing for all instruments. The changes will apply to all exams taken from 1 January 2017 onwards.

Aural

Updated aural specifications are now available on our website and the tests are supported by two new books of examples.

While the format of the current tests has been retained, including the use of a single piece of music for all questions, a number of revisions have been made at all levels resulting in a clearer incremental progression of each topic through the grades.

Improvisation

One of the principal aims in revising the improvisation requirements has been to make the tests more musically authentic. Three options will be available: an improvisation over a notated piano part played by the examiner, an unaccompanied improvisation based on a short melodic fragment and an unaccompanied improvisation in response to a chord sequence.

Updated specifications are now available on our website, in addition to example stimuli for all grades.

There is no overlap for supporting tests, so the current aural and improvisation tests cannot be offered after 31 December 2016. Sight reading and musical knowledge tests remain unchanged. Please visit the supporting tests page on the Trinity website for full details.


อ่านรายละเอียดคอร์สอบรม  
Learn more about the annoucement event