Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN
 • หลักสูตรเปียโน 2021-2023
  หลักสูตรเปียโนใหม่มาแล้ว เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป

  Piano Syllabus 2021-2023
  The new piano syllabus is here!

 • หลักสูตรเปียโน 2021-2023
  หลักสูตรเปียโนใหม่มาแล้ว เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป

  Piano Syllabus 2021-2023
  The new piano syllabus is here!

 • ยินดีต้อนรับสู่ Trinity College London ประเทศไทย
  บอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร

  Welcome to Trinity College London - Thailand
  The world's leading examination board in language and performance arts

 • Trinity College London
  บอร์ดสอบดนตรีคลาสสิค เปิดสอบวัดระดับทางดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีคลาสสิคทุกชนิด ศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือการสอบ >>

  Trinity College London Music Examinations
  Download our wide range of syllabuses >>

 • หลักสูตรสอบมาตรฐานสากล Trinity College London
  หลักสูตรสอบดนตรีที่ครอบคลุมดนตรีคลาสสิคทุกเครื่องดนตรี ส่งเสริมการเรียนดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการวัดระดับเทียบมาตรฐานสากล     เรียนรู้เพิ่มเติม >>

  Trinity College London Music Examinations
  Examination suites available for most classical instruments, as well as theory of music. Learn more >>ประกาศเกี่ยวกับการสอบระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลกระทบถึงการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้อาจารย์ผู้สอบยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ สำนักงานทรินิตี้คอลเลจลอนดอนได้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการคาดคะเนว่าสถานการณ์น่าจะยืดเยื้อต่อไปจนไม่สามารถมีการจัดสอบแบบตัวต่อตัวได้จนถึงปลายปี 2021

แนวทางนโยบายการสอบในประเทศไทย

 • ผู้สอบภาคปฏิบัติทั้งหมดที่ได้สมัครไว้แล้วจะได้รับการเลื่อนไปเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวในปี 2021 โดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนเกรดได้โดยชำระเงินส่วนต่างระหว่างเกรดเดิมและเกรดใหม่ โดยหากมีการจัดสอบได้ในปีหน้า เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปอีกครั้งเพื่อยืนยันวันสอบและเกรดที่ต้องการสอบ
 • ทรินิตี้คอลเลจลอนดอนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสอบผ่านระบบดิจิทัลแบบใหม่เพื่อรองรับผู้สอบที่ไม่ต้องการรอถึงปีหน้า หรือผู้สอบที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาด ผู้สอบที่ที่สมัครไว้แล้วในรอบกลางปีสามารถเปลี่ยนมาเป็นการสอบแบบดิจิทัลแทนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูวิดีโอคำอธิบายได้ที่นี่ >>

สำนักงานทรินิตี้คอลเลจลอนดอนขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกทุกประการที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉินนี้

หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อศูนย์สอบที่หมายเลข 0-2655-7770 หรือ 0-87366-6300 หรือผ่านทาง LINE ที่ @trinitythailand หรือ Facebook ที่ https://www.facebook.com/trinity.thailand/อัพเดทล่าสุด: วันที่ 2 ธันวาคม 2563

Announcement examinations during the global pandemic:

Due to disrupted international travel during the ongoing pandemic crisis, Trinity College London has estimated that face-to-face exams will not be able to resume until at least the end of 2021.

For candidates in Thailand:

 • All candidates who have enrolled for the mid-year session and have not yet taken their exams will be automatically deferred to the earliest 2021 session unless the centre has been instructed otherwise. The centre will contact every candidate directly as soon as we can confirm exact exam dates. Candidates will also have a chance to change to a higher grade by paying the difference in the fees.
 • Trinity College London has launched a long-term digital solution to cater to candidates who do not wish to wait until 2021. The new digital offer is now available and can be applied for year-round. Candidates who have enrolled for the mid-year session can switch to this option if they wish.

  More details are available on the official Trinity College London webpage >>

We apologise for all inconveniences caused by the disrupted examination schedule.

If you have any questions, please contact us via LINE at @trinitythailand or Facebook at https://www.facebook.com/trinity.thailand/.


Last updated: 2 December 2020

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trinity College London ประเทศไทย บอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบัน Trinity College of Music หรือที่รู้จักกันในนามปัจจุบันว่า Trinity Laban ตั้งแต่ปี 1877 และดำเนินการสอบในหลากหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 135 ปี ปัจจุบันการสอบของ Trinity College London มีผู้สอบกว่า 6 แสนคนในแต่ละปี ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

การสอบดนตรีของ Trinity College London ครอบคลุมเครื่องดนตรีคลาสสิคเกือบทุกชนิด รวมถึงการขับร้อง และทฤษฎีดนตรี มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับเทียบเท่าปริญญาโท หลักสูตรการสอบเป็นลักษณะหลักสูตรที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ ครูผู้สอนและโรงเรียนสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เมื่อนักเรียนมีความพร้อมสามารถสมัครสอบเทียบระดับมาตรฐานได้โดยไม่มีกำหนดอายุหรือจำกัดระยะเวลา

การสอบในประเทศไทยจัดปีละ 2 รอบ ได้แก่ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นการสอบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบผู้ทรงคุณวุฒิจาก Trinity College London ซึ่งเดินทางเข้ามาทำการสอบวัดระดับให้กับผู้สอบในประเทศไทย

Welcome to Trinity College London, the world's leading examinations board for performance arts and language!

Founded in 1877 by the renowned Trinity College of Music, now known as Trinity Laban, the examination board conducts more than 600,000 music examinations worldwide every year.

Trinity College London has more than 50 years of presence in Thailand and has played an important role in classical music education, serving as a quality framework for teachers, and providing internationally-recognized qualifications for students' achievements in music.

Practical examinations in Thailand are held twice each year: May-June and October-December, and are available for most classical music instruments, as well as singing. Written examinations in theory of music are also available twice a year at selected venues around Thailand.

การรับสมัครสอบ:
สำหรับการสอบดนตรี
ผ่านระบบดิจิทัล
Registration status:
For examinations
(via digital solutions)
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร
สำหรับการสอบตุลาคม-ธันวาคม 2020
REGISTRATIONS OPEN!
For examinations in
October-December 2020
สั่งซื้อหนังสือ >>
Buy Publications >>
กิจกรรมเร็ว ๆ นี้
Upcoming Events
 
COMING SOON!
Trinity Open House เปิดบ้านทรินิตี้สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหรือสนใจสอบเป็นครั้งแรก พร้อมชมห้องสอบและฟังบรรยายวิธีการเตรียมตัวสอบฟรีTrinity Open House: a chance to learn all about Trinity!
 
COMING SOON!
Trinity 101 แนะนำ Trinity College London สำหรับคุณครูและโรงเรียนดนตรีทั่วไปที่สนใจใช้หลักสูตรทรินิตี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พร้อมชมห้องสอบและฟังบรรยายวิธีการเตรียมตัวสอบฟรีTrinity 101: New to Trinity? Come join our introductory talk to get you familiar with how Trinity exams can enhance your teaching!