Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Trinity Awards 2021!
Congratulations and Welcome to Trinity Awards 2021!
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
Award Winners
ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ปี 2021
View list of winners from 2021 examinations

Trinity Awards Thailand is an annual event organized by the local Trinity College London office in honor of top-scoring candidates, with trophies given to those who have achieved a Distintion with the three highest marks in a particiular subject and grade from their Trinity examination in Thailand in a particular year. Awardees include candidates from all grades and subjects in classical music, theory of music, as well as Rock and Pop.

Teaching Awards are also given in recognition of teachers and schools whose students have achieved nationwide top three marks in at least three different years.

Trinity Awards Thailand เป็นรางวัลที่มอบแด่ผู้สอบที่ทำคะแนนได้สูงสุดสามอันดับแรก ในแต่ละเกรด แต่ละวิชา จากการสอบดนตรีทรินิตี้คอลเลจลอนดอนทั่วประเทศในแต่ละปี โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนระดับ Distinction หรือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากการสอบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการจัดอันดับรางวัลประจำปี

รางวัลนี้สนับสนุนโดยตัวแทนศูนย์สอบทรินิตี้คอลเลจลอนดอนประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนักดนตรีแนวหน้าของประเทศไทยที่ทำคะแนนได้ดีเยี่ยมในสาขาวิชาดนตรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิค ดนตรีร็อคป๊อบ รวมถึงทฤษฎีดนตรี นอกจากนี้แล้วยังมีการมอบรางวัลแด่ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น สำหรับครูดนตรีที่มีนักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
ทำให้ยังไม่สามารถจัดงาน Trinity Awards Thailand ในสถานที่จริงได้
ทางศูนย์ประเทศไทยได้ประสานงานกับสำนักงานสหราชอาณาจักร
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการมอบรางวัลผ่านพิธีออนไลน์
ตามแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นทั่วโลก


ทางศูนย์สอบประเทศไทยจะทำการจัดส่งโล่รางวัลทั้งหมดให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์
และผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ารับชมพิธีการออนไลน์ได้ในวันและเวลาต่อไปนี้
29 พฤษภาคม 2022 14.00

เมื่ออาจารย์จากทรินิตี้คอลเลจลอนดอนจากประเทศอังกฤษสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อีกครั้ง ทางศูนย์จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์บนเวที
ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดสามารถนำโล่รางวัลมาถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ภายหลังได้
โดยศูนย์สอบจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อการเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปได้ตามปกติ
Due to the ongoing global pandemic affecting the organization of Trinity Awards Thailand,
the event will instead be held digitally in line with the practice of other regions around the world.


Award trophies will be sent via post to all awardees,
who are cordially invited to join the online ceremony at the following date and time:
29 May 2022 14.00

Once global travel resumes, awardees are welcome to join in future face-to-face events
for an opportunity to be photographed on stage with a Trinity College London representative.
All awardees will be contacted by the Thailand office once a date can be set.
สูจิบัตร Trinity Awards 2021Awards Booklet
FOR AWARD WINNERS
สำหรับผู้ได้รับรางวัล
LOG IN
เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรแบบดิจิทัล
to download your digital certificate