Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2020
Music Learning Fest 2020

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก Trinity College London มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย เป็นเวทีและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนักดนตรีของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี เพื่อพัฒนาสู่ทักษะระดับสากล

กิจกรรมต่าง ๆ เน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนักดนตรีทั่วไปได้แสดงออกต่อสาธารณะ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านดนตรี รวมถึงความกล้าแสดงออกและการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนาทักษะดนตรีของตนเองอีกด้วย

The Music Learning Fest is here again this coming August 2020! Supported by Trinity College London, this multiple-day event aims to provide young musicians with opportunities to partipate in a variety of music activities. Perform on stage, get professional feedback, gain recognition of achievements, and meet with like-mind music-lovers!

Main events this year include two Open Stage events: the Piano Open Stage event for your pianists and the Young Musicians' Open Stage, which provides an opportunity for young musicians learning different instruments to take to the stage and perform for the public. As always, there are several educational concerts and talks, as well as the prestigious Bangkok Young Pianists' Concerto Competition and Camp, where young pianists get to experience playing with a real orchestra.

About the Festival
Piano Open Stage
Young Musicians' Open Stage
Festival Schedule

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID19 และข้อปฏิบัติจากภาครัฐในด้านการทำ social distancing เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอย่างแพร่หลายอีกครั้ง ประกอบกับการที่ทางคณะผู้จัดได้รับฟังเสียงจำนวนมากจากครูผู้สอนและผู้ปกครองว่าการปิดโรงเรียนทำให้นักเรียนไม่มีเวลาฝึกซ้อม และการเปิดภาคเรียนที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาปกติทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางคณะผู้จัดพิจารณาแล้ว จึงตัดสินใจเลื่อนการจัด Music Learning Fest ครั้งที่ 7 ออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคมปี 2021 โดยผู้ที่สมัครไว้แล้วสามารถขอคืนค่าสมัครได้ หรือสามารถเก็บการสมัครไว้สำหรับกิจกรรมปีหน้าโดยไม่ต้องทำการสมัครใหม่ (และสามารถเปลี่ยนรุ่นของกิจกรรมได้โดยชำระเงินส่วนต่าง) ซึ่งทางผู้จัดจะให้สิทธิ์ผู้สมัครเดิมก่อน และหากมีที่เหลือ จะเปิดรับสมัครเพิ่มในช่วงเดือนมกราคม 2021

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดตระหนักว่านักเรียนส่วนหนึ่งได้ฝึกซ้อมเพลงมาแล้ว จึงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังต้องการร่วมกิจกรรมในปีนี้ได้รับความคิดเห็นที่มีประโยชน์จากกรรมการผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้สมัครจะได้รับอีเมลให้ทำการล็อกอินและเลือกว่าต้องการขอค่าสมัครคืนหรือต้องการเก็บการสมัครไว้สำหรับกิจกรรมในปีถัดไป โดยจะได้รับอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม และสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020

สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บการสมัครไว้ และอัพโหลดวิดีโอเพื่อคำชี้แนะ ระบบจะเปิดรับลิงก์วิดีโอในช่วงต้นเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน โดยอาจารย์กรรมการจะให้ความคิดเห็นและคำชี้แนะผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดพิมพ์ในแบบฟอร์มและส่งให้ทางไปรษณีย์ จากนั้น ในช่วงเดือนมกราคม 2021 จะได้รับการติดต่อจากทางศูนย์เพื่อยืนยันรุ่นกิจกรรมสำหรับ Music Learning Fest 2021 (โดยสามารถเปลี่ยนจากรุ่นเดิมได้)


อัพเดทล่าสุด: วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

Due to the COVID19 pandemic and the official guidelines for continued social distancing for the foreseeable future, as well as the disruptions to school schedules and participants' availability, the organizers have decided to postpone the Music Learning Fest to August 2021. Participants may wish to either request a refund or keep their application until next year's event (in which case they will be automatically enrolled for the activity, with the option to change their age category).

However, we are aware that many young musicians have worked hard to prepare their pieces, and will include an online channel through which participants who wish to keep their application until next year can receive helpful feedback from an adjudicator.

All participants will receive an email with their log-in details to access an online form where they can submit a request for a refund or confirm their choice to keep their application until 2021. The email will be sent out no later than 15 May 2020, and partiicpants have until 30 June 2020 to make their decision.

Those who wish keep their application until next year will receive a reminder and instructions on how to post a link to an online recording of their performance in August- September. An adjudicator will review the video and provide comments and feedback, which will then be printed onto an official festival feedback form and posted to the participant. In January 2021, there will be another confirmation email asking participants to confirm or change their age category for activites during Music Learning Fest 2021.


Last updated: 12 May 2020

What is a music festival?

เทศกาลดนตรีคืออะไร

A music festival is usually simply a gathering of musicians, either professional or amateur, as well as music enthusiasts, to enjoy music together. The scale can range from a small village festival, where local residents bring out their instruments to show off their talents and share their love of music in the town hall, to large scale festivals that include professional artists from all around the world and hundreds of thousands of attendees. However, no matter the size, the spirit is always the same: it is an opportunity to celebrate the joy that is music with others.

เทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวของนักดนตรี ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือสมัครเล่น เพื่อบรรเลงและแบ่งปันเสียงดนตรีซึ่งกันและกัน เทศกาลดนตรีอาจมีขนาดเล็ก เช่น เทศกาลดนตรีประจำหมู่บ้าน ที่สมาชิกหมู่บ้านนำเครื่องดนตรีออกมาบรรเลงให้แก่กันและกันฟังด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน หรืออาจเป็นระดับนานาชาติ ที่มีการจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่และมีศิลปินมืออาชีพมาบรรเลงให้แก่ผู้คนจำนวนมากฟัง แต่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีแบบใด หัวใจของเทศกาลคือความสุขในการแบ่งปันสีสันของดนตรีให้แก่ผู้อื่น

About Music Learning Fest 2020

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2020

Our Music Learning Fest is an annual event organized by Eduprogress, with support from Trinity College London, to promote classical music in Thailand. Our main focus is on music education. We aim to provide a stage where young musicians from a variety of skill levels can have a chance to perform in front of a real audience in a professional setting, get feedback from experts, as well as attend other educational activities during the festival week.

เทศกาล Music Learning Fest 2020 หรือ เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยบริษัทเอดูโพรเกรสด้วยการสนับสนุนจาก Trinity College London โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย กิจกรรมในเทศกาลประกอบด้วยเวทีการแสดงสำหรับเยาวชนนักดนตรี เพื่อให้มีโอกาสฝึกทักษะเพื่อแสดงต่อสาธารณะ พบปะเยาวชนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน รวมทั้งได้ประสบการณ์ทางดนตรีจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาล

Piano Open Stage

August 2020

กิจกรรม Piano Open Stage จัดขึ้นด้วยจุดประสงค์เป็นเวทีสำหรับนักเรียนเปียโนเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน 18 ปี ให้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะบนเวทีระดับมืออาชีพ รวมทั้งสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือของตน โดยบทเพลงและแบบฝึกหัดเทคนิคอ้างอิงจากหลักสูตรสอบวัดระดับมาตรฐานสากลของ Trinity College London ที่มีความเหมาะสมสำหรับการศึกษาดนตรีของเยาวชนทั่วไป ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามระดับเกรดที่เหมาะสม

นอกจากนี้แล้ว กิจกรรม Piano Open Stage ยังมีจุดประสงค์ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยน เห็นการบรรเลงของนักดนตรีรุ่นราวคราวเดียวกันคนอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเองอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับเกรด Initial - เกรด 8 โดยต้องมีความยาวรวมตามที่กำหนด

Piano Open Stage is an activity aimed to provide young pianists below 18 years of age with an opportunity to perform level-appropriate pieces to a public audience. This not only provides a professional setting for their performance, but also helps provide a chance for them to meet, share experiences with and listen to and draw inspiration from other young pianists. The performance also serves to enhance their musical experience and provide a concrete goal for young musicians to strive towards.

The participants perform two pieces selected from the Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 within the maximum time limit specified by each category.

Junior Category
For young pianists age 10 or under. Perform two pieces from the relevant repertoire. The programme length must not exceed 3 minutes.สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี (อายุไม่ถึง 11 ปีบริบูรณ์ในวันกิจกรรม)
เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนด ความยาวของโปรแกรมทั้งสองเพลงรวมไม่เกิน 3 นาที
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade Initial - Grade 1
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade Initial - Grade 1
Category I
For young pianists age 12 or under. Perform two pieces from the relevant repertoire. The programme length must not exceed 4 minutes.สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (อายุไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ในวันกิจกรรม)
เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนด ความยาวของโปรแกรมทั้งสองเพลงรวมไม่เกิน 4 นาที
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 2-3
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 2-3
Category II
For young pianists age 15 or under. Perform two pieces from the relevant repertoire. The programme length must not exceed 5 minutes.สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (อายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ในวันกิจกรรม)
เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนด ความยาวของโปรแกรมทั้งสองเพลงรวมไม่เกิน 5 นาที
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 4-5
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 4-5
Category III
For young pianists age 18 or under. Perform two pieces from the relevant repertoire. The programme length must not exceed 7 minutes.สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (อายุไม่ถึง 19 ปีบริบูรณ์ในวันกิจกรรม)
เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากเกรดที่กำหนด ความยาวของโปรแกรมทั้งสองเพลงรวมไม่เกิน 7 นาที
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 6-8
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 6-8
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ตามระดับการบรรเลง และได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

ในแต่ละระดับเกรดมีรางวัลยอดเยี่ยม (Special Mention) มอบให้กับนักเปียโนเยาวชนที่มีฝีมือบรรเลงยอดเยี่ยมในระดับนั้น โดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล

The performance is judged as a whole and participants are awarded a gold, silver or bronze medal according to their level of performance, as well as a certificate of participation.

The Special Mention trophy is awarded to the performer with the highest marks in each grade category.กฎกติกากิจกรรม

 • กิจกรรมทั้งหมดเปิดสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย หรือเยาวชนต่างชาติที่มีหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 2-9 สิงหาคม 2563 โดยวันและเวลาการแข่งขันที่แน่นอนของแต่ละรุ่นอายุจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมทั้งหมดรับจำนวนจำกัด โดยผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครหากจำนวนเผู้สมัครเต็มแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ย่อ

Rules & Terms

 • All activities are open to Thai nationals and foreign nationals with proof of residency in Thailand for no less than 1 year on the date of application.
 • All activities will take place between 2-9 August 2020. Participants who are unable to show up for the activities agree to forfeit their application. No refunds will be given.
 • There are limited avaiablity and seats in all festival activities are allocated on a first-come first-served basis
Read more
Less
Apply to join the activity!

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หรือดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ

Young Musicians' Open Stage

August 2020

Young Musicians' Open Stage is an event in three levels for young musicians. The event provides an opportunity for young musicians to perform to the public and receive helpful feedback from a professional musician. Since there is a mixture of different subjects, the event also aims to be a platform where young musicians can be exposed to various instruments other than their own in order to enrich their musical experience.

Young Musicians’ Open Stage เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนนักดนตรีมีโอกาสได้ขึ้นแสดงบนเวทีต่อสาธารณะ โดยเปิดรับสมัครนักดนตรีในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์ ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง

เยาวชนนักดนตรีเลือกบรรเลง 2 เพลงจากหลักสูตรสอบในระดับที่กำหนด เมื่อบรรเลงจบจะได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัลตามฝีมือการบรรเลง และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากกรรมการ


Category I

For young musicians age 12 and below in the following subjects: piano duet, violin, viola, cello, double bass, classical guitar, acoustic guitar, flute, clarinet, saxophone, trumpet and singing.

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 12 ปี (อายุไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grades 1-3 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 4 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 1-3 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 4 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grades 1-3 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 4 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 1-3 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 4 นาที

Category II

For young musicians age 15 and below in the following subjects: piano duet, violin, viola, cello, double bass, classical guitar, acoustic guitar, flute, clarinet, saxophone, trumpet and singing.

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 15 ปี (อายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grade 4-5 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 5 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 4-5 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 5 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grade 4-5 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 5 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 4-5 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 5 นาที

Category III

For young musicians age 18 and below in the following subjects: piano duet, violin, viola, cello, double bass, classical guitar, acoustic guitar, flute, clarinet, saxophone, trumpet and singing.

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 18 ปี (อายุไม่ถึง 19 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grade 6-8 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 7 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 6-8 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 7 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

Participants perform 2 pieces or songs from the relevant Grade 6-8 Trinity College London syllabus. The total duration of the programme must not exceed 7 minutes.

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 6-8 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 7 นาที

รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบคอมเมนต์จากกรรมการและเหรียญรางวัลตามระดับฝีมมือการบรรเลง

All participants will receive comments from the adjudicator and will be awarded a gold, silver or bronze medal according to their level of performance.

*สำหรับเครื่องดนตรีที่ต้องมีการบรรเลงเปียโนประกอบ (ทุกเครื่องยกเว้นเปียโนและกีต้าร์) กรุณาเตรียมผู้บรรเลงเปียโนประกอบมาเอง
**การเลือกเพลงมาบรรเลง ควรเลือกให้มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อให้เกิด balanced programกฎกติกากิจกรรม

 • กิจกรรมทั้งหมดเปิดสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย หรือเยาวชนต่างชาติที่มีหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 2-9 สิงหาคม 2563 โดยวันและเวลาการแข่งขันที่แน่นอนของแต่ละรุ่นอายุจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมทั้งหมดรับจำนวนจำกัด โดยผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครหากจำนวนเผู้สมัครเต็มแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ย่อ

Rules & Terms

 • All activities are open to Thai nationals and foreign nationals with proof of residency in Thailand for no less than 1 year on the date of application.
 • All activities will take place between 2-9 August 2020. Participants who are unable to show up for the activities agree to forfeit their application. No refunds will be given.
 • There are limited avaiablity and seats in all festival activities are allocated on a first-come first-served basis
Read more
Less
Apply to join the activity!

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หรือดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ

COMING SOON!
Download Activity Schedule

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม