Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
คำถามที่ถามบ่อย
Frequently Asked Questions
General Questionsคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ
เปิดสอบวิชาอะไรบ้างWhat exam subjects are available?
สำหรับสาขาคลาสสิคมีการเปิดสอบในวิชาต่อไปนี้
 • กลุ่มวิชาคีย์บอร์ด ได้แก่ เปียโน คีย์บอร์ดไฟฟ้า
 • กลุ่มวิชากีต้าร์ ได้แก่ กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง
 • กลุ่มวิชาเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส ฮาร์พ
 • กลุ่มวิชาเครื่องเป่าลมไม้ ได้แก่ ฟลูต คลาริเนท แซกโซโฟน โอโบ บาสซูน รีคอร์เดอร์
 • กลุ่มวิชาเครื่องเป่าทองเหลือง ได้แก่ เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ต คอร์เน็ต ยูโฟเนียม บาริโทน ทูบา
 • กลุ่มวิชาเครื่องกระทบ ได้แก่ กลองชุด กลองสแนร์ ทิมปานี เครื่องกระทบในวงออร์เคสตร้า เครื่องกระทบที่มีระดับเสียง เช่น ไซโลโฟน มาริมบา
 • วิชาขับร้อง

ส่วนสาขาร็อคป๊อบ มีการเปิดสอบในวิชา
 • กีต้าร์ไฟฟ้า
 • เบสไฟฟ้า
 • กลองชุด
 • ขับร้อง (เพลงป๊อบร็อค)
 • คีย์บอร์ดไฟฟ้า
For classical subjects:
 • Piano, Electronic Keyboards
 • Classical Guitar, Acoustic Guitar
 • Strings: Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp
 • Woodwind: Flute, Clarinet, Saxophone, Oboe, Bassoon, Recorder
 • Brass: French Horn, Trumpet, Cornet, Euphonium, Baritone, Tuba
 • Percussions: Drum Kit, Orchestral Percussion, Tuned Percussion, Snare Drum, Timpani
 • Singing

For Rock and Pop subjects:
 • Rock and Pop Bass
 • Rock and Pop Drums
 • Rock and Pop Guitar
 • Rock and Pop Keyboards
 • Rock and Pop Vocals
จะทราบได้อย่างไรว่าควรสอบเกรดใดHow do I know which grade to prepare for?
การสอบส่วนใหญ่ขึ้นกับวิจารณญาณของครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความยากและความสามารถของนักเรียนและเลือกการสอบที่เหมาะสมให้ การสอบไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เกรดแรก และไม่จำเป็นต้องสอบเรียงเกรด โดยเมื่อผู้สอบมีความพร้อมจะสมัครสอบเกรดใดก็ได้In most cases, your teacher will select the appropriate grade for you based on your skill level.
การสอบแบบบรรเลงสดกับการสอบแบบดิจิทัลต่างกันอย่างไรWhat is the difference between face-to-face exams and digital exams?
การสอบแบบบรรเลงสดเป็นการสอบบรรเลงสดต่อหน้ากรรมการสอบซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีเปิดสอบปีละ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงกลางปีเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (สมัครสอบเดือนกุมภาพันธ์) และ ช่วงปลายปีเดือนตุลาคม-ธันวาคม (สมัครสอบเดือนกรกฎาคม) [**เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรรมการไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ขณะนี้จึงยังไม่เปิดสอบแบบบรรเลงสดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ]

การสอบแบบดิจืทัลเป็นการสอบโดยการอัดวิดีโอการบรรเลงรวมทั้งแบบฝึกหัดหรือเทคนิคต่าง ๆ แล้วอัปโหลดผ่านระบบออนไลน์ให้กรรมการทำการประเมิน มีเปิดสอบทุกเดือนตลอดปี (สมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน)

เนื้อหาการสอบมีลักษณะเดียวกัน และผู้สอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากการสอบเหมือนกันไม่ว่าจะสอบด้วยวิธีใด แต่การให้คะแนนจะต่างกันเล็กน้อย เช่น การสอบบรรเลงสดจะมีการวัดผลทักษะเสริม เช่น การอ่านโน้ต การฟัง ซึ่งกรรมการสอบจะให้โจทย์ในห้องสอบเพื่อให้ผู้สอบตอบคำถามหรือทำการทดสอบอื่น ๆ แต่การสอบแบบดิจิทัลจะเป็นการวัดผลการแสดงองค์รวมจากสมาธิและการปรับตัวเข้ากับบทเพลงสไตล์ต่าง ๆ
In face-to-face exams, you perform your pieces to an examiner in a live setting. Face-to-face exams are available in two sessions each year: the Mid-year Session in May-June (enrolments in February) and the Year-end Session in October-December (enrolments in July). [**Due to the ongoing pandemic, face-to-face exams in Thailand have been suspended until further notice.]

In digital exams, you record your performance and upload it to an online platform, and an examiner will assess your performance remotely. Digital exams are available all year round in monthly sessions (enrolments approximately one month in advance).

The exam pieces are the same for each grade whether you take the face-to-face or digital exam, and there is no difference in terms of difficulty. However, each exam method will have a different skill set that will be assessed, e.g. supporting tests (like sight reading or improvisation) for face-to-face exams, and overall performance skills for digital exams.
จะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องดูข้อมูลจากคู่มือสอบเล่มใดWhich syllabus do I need to look at?
คู่มือสอบจะแบ่งตามวิชาอย่างชัดเจน และจะมีระบุปีที่ใช้ได้ อาทิ Piano Syllabus 2021-2023 แปลว่าคู่มือสอบเปียโน ใช้ได้ระหว่างปี 2021-2023 (แต่ส่วนใหญ่จะมีการอนุโลมให้ใช้ต่อได้ไปอีก 1 ปีปฏิทิน หมายความว่าคู่มือเล่มนี้จะใช้ได้จนถึงปลายปี 2024)

คู่มือสอบทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่
Syllabuses are published according to instruments. You can find the current syllabuses here.
Certificatesใบประกาศนียบัตร
นอกจากชื่อวิชาและเกรดแล้ว บรรทัดที่เขียนว่า Level ในใบประกาศนียบัตรแปลว่าอะไรWhat does the 'Level' information on my certificate mean?
Levels ที่เห็นในใบประกาศนียบัตรคือ Regulated Qualifications Framework in England and Northern Ireland เป็นการแบ่งระดับการศึกษาของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
 • Entry Level 3 = Initial
 • Level 1 = Grades 1-3
 • Level 2 = Grades 4-5
 • Level 3 = Grades 6-8
 • Level 4 = ATCL
 • Level 6 = LTCL
 • Level 7 = FTCL
The level information is the level of qualification according to the Regulated Qualifications Framework in England and Northern Ireland:
 • Entry Level 3 = Initial
 • Level 1 = Grades 1-3
 • Level 2 = Grades 4-5
 • Level 3 = Grades 6-8
 • Level 4 = ATCL
 • Level 6 = LTCL
 • Level 7 = FTCL
ถ้าทำใบประกาศนียบัตรหายจะต้องทำอย่างไรCan I get a replacement for my lost certificate?
สามารถติดต่อศูนย์สอบเพื่อขอออกใบประกาศนียบัตรใหม่ได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมPlease contact our centre to get a replacement for your lost certificate. Please note there may be a charge.
Digital Grades & Diplomasการสอบแบบดิจิทัล
การสอบดิจิทัลมีไปถึงเมื่อไหร่For how long will the Digital Grades & Diploma exams be available?
มีไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดอายุDigital Grades & Diplomas will remain indefinitely as a permanent option for candidates.
เมื่อสมัครสอบแล้วจะได้รับ username และ password เมื่อไหร่When will I receive my username and password.
ส่วนใหญ่แล้วระบบจะส่ง username และ password ให้ทางอีเมลที่สมัครในช่วงกลางเดือนที่เลือกไว้ (ประมาณวันที่ 14-16 ของเดือน)You will receive your username and password via email in the middle of the month you have chosen to upload in, usually around the 14th-16th.
Recordingการอัดคลิปวิดีโอ
เวลาอัดคลิปวิดีโอจะต้องอัดเป็นคลิปยาวคลิปเดียวหรือไม่Do I have to record in one long take?
เวลาอัดวิดีโอจะต้องอัดเป็นคลิปยาวคลิปเดียว ตั้งกล้องนิ่ง (ห้ามทำการตัดต่อ ห้ามกดหยุดอัดระหว่างเพลง)Yes. Please use a still camera to record in one long take without pressing pause between pieces. No post-production editing is allowed.
เวลาอัดคลิปต้องใช้หนังสือสอบตัวจริงหรือไม่Do I need to use an official Trinity exam book in my performance recording?
เวลาอัดคลิปสามารถเล่นจากโน้ตซีร็อกซ์ได้ แต่ต้องมีหนังสือสอบตัวจริงวางให้กล้องเห็นด้วยYes. However, if you prefer to play from a notated photocopy version, the official music books must be visible in the camera frame at all times.
Resultsผลสอบ
ผลสอบจะออกเมื่อไหร่และดูได้ที่ไหนWhen will my results be released and where can I see them?
ผลสอบจะออกภายในประมาณ 2 สัปดาห์หลังส่งคลิปวิดีโอ โดยผู้สอบสามารถล็อกอินเข้าไปดูได้ในระบบที่เดียวกับที่ทำการอัปโหลดวิดีโอYour results will normally be released within 14 days after you submit your performance. You can log in to view your results on the same online platform you used to submit the video.
ถ้าผลสอบขึ้นสถานะ referred แปลว่าอะไรWhat is the 'referred' status on my results?
ผลสอบที่ขึ้นสถานะ referred แสดงว่ากรรมการสอบยังไม่สามารถให้คะแนนได้ อาจเนื่องจากไฟล์วิดีโอมีปัญหา ส่งเอกสารไม่ครบ หรือผู้สอบไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์การสอบ อาทิ เลือกเพลงผิด ซึ่งกรรมการสอบจะต้องส่งเรื่องไปยังกรรมการอาวุโสเพื่อให้ตัดสิน หากผลสอบขึ้นสถานะ referred และไม่ได้รับการติดต่อจากสำนักงานประเทศอังกฤษโดยตรง กรุณาติดต่อศูนย์สอบประเทศไทยAn exam may be 'referred' because of a technical issue with the video file, missing or incomplete submission documents, or syllabus infringement. If you have been referred and have not received an email from Trinity College London regarding your referral, please contact the Bangkok office.
Academicคำถามทางวิชาการ
Classical Subjectsวิชาดนตรีคลาสสิค
Piano
เพลงจากหนังสือเพลงเปียโนชุด 2018-2020 ยังใช้ได้หรือไม่Can the pieces from Piano 2018-2020 still be used?
เพลงจากหนังสือเปียโนชุด 2018-2020 บางเพลงยังสามารถใช้ได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่ เอกสารสรุปSome pieces from the Piano 2018-2020 exam books are included in the Piano 2021-2023 Syllabus. Please check the validity in the current syllabus.
เวลาเล่นเพลงสอบต้องเล่นย้อนหรือไม่Do I need to play the repeats?
 1. เวลาบรรเลงเพลงสอบ ไม่ต้องเล่นย้อน ยกเว้นว่าจะมีคำสั่งเขียนว่า Play the repeats in the exam
 2. หากบทเพลงมีประทุน 1 ประทุน 2 ไม่ต้องเข้าประทุน 1 ให้ทะลุเข้าประทุน 2 ไปเลย
 3. หากมีคำสั่งเช่น D.C. Al fine หรือ D.S. al Coda ในโน้ตเพลง ให้ทำตามคำสั่งให้ครบถ้วน
Repeats are to be omitted except when it is stated otherwise in the syllabus or on the official Trinity music. However, instructions such as D.C. al fine or D.S. al Coda must be observed.
สามารถใช้เปียโนไฟฟ้าในการสอบได้หรือไม่Can I use a digital piano?
สำหรับการสอบแบบดิจิทัล สามารถใช้เปียโนไฟฟ้าในการสอบได้ ตราบใดที่เป็นเปียโนที่มีน้ำหนักคีย์ มีคีย์ครบ และหากต้องใช้ pedal ในเพลง เปียโนก็ต้องมี pedal ด้วยYou may use a digital piano when recording your performance for a digital exam as long as the keys are weighted and the instrument is of a standard size. If your exam piece requires using the pedal, the instrument must have a working pedal.
Guitar
การสอบ Acoustic Guitar และ Classical Guitar ต่างกันอย่างไรWhat is the difference between Acoustic Guitar and Classical Guitar?
การสอบกีต้าร์ แยกเป็นสองวิชา ได้แก่ Acoustic Guitar (กีต้าร์โปร่ง) และ Classical Guitar (กีต้าร์คลาสสิค) ซึ่งจะมีเพลงสอบและเทคนิคคนละชุดกันหมด โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือสอบAcoustic Guitar and Classical Guitar are different subjects and each has its own set of repertoire and technical requirements. Please see the relevant syllabuses.
คุณครูสามารถช่วยจูนกีต้าร์ให้ได้หรือไม่Can the teacher assist in tuning the guitar?
คุณครูสามารถช่วยจูนได้ถึงระดับเกรด 5 แต่ตั้งแต่เกรด 6 ขึ้นไปผู้สอบจะต้องเป็นผู้จูนกีต้าร์เอง Up to and including Grade 5, teachers may assist with tuning. At Grades 6–8, candidates must tune their instruments without assistance. Electronic tuners may be used up to and including Grade 5.
Singing
วิชา Singing กับ Vocals ต่างกันอย่างไรWhat is the difference between Singing and Vocals?
วิชา Singing เป็นการขับร้องแบบคลาสสิค ซึ่งเพลงส่วนใหญ่จะได้แก่ folk songs เพลงจากละครเวที และโอเปร่า

วิชา Vocals เรียกชื่อเต็มว่า Rock and Pop Vocals จะเป็นการสอบประเภทร็อคป๊อบ ไม่ใช่การสอบคลาสสิค โดยเพลงสอบจะเป็นเพลงจากศิลปินป๊อบร็อคทั้งในอดีตและร่วมสมัย โดยจะร้องพร้อมกับ backing track
Singing is a classical subject. The repertoire usually includes folk songs, musical numbers and operatic works.

Vocals, or Rock and Pop Vocals, is a Rock and Pop subject, where candidates perform rock and pop songs with a backing track imitating performance in a live band.
Rock and Pop Subjectsวิชาร็อคป๊อบ
Rock and Pop Drums
ใช้กลองไฟฟ้าได้หรือไม่Can I use an electric drum kit?
ใช้กลองไฟฟ้าได้ถึงเกรด 6 อย่างไรก็ตาม ต้องให้แน่ใจว่าชุดกลองมีความเหมาะสม สามารถทำเทคนิคต่าง ๆ ที่กำหนดในเกรดนั้น ๆ ได้

สำหรับสถานการณ์พิเศษช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด: ผ่อนผันให้ใช้กลองไฟฟ้าได้ถึงเกรด 8 โดยเทคนิคต่าง ๆ อาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสม โดยดูรายละเอียดได้ที่นี่
For Initial to Grade 6, candidates can use either an electric or an acoustic kit in the exam. From Grade 7 onwards, an acoustic kit must be used. Please note that centres are only required to provide an acoustic kit.

Special Covid-19 arrangements: Drum Kit/Rock & Pop Drums candidates may use an electronic drum kit up to Grade 8. Where instruments are not capable of producing the required voices, effects and dynamics, a list of acceptable adaptations and solutions can be found on the Covid-19 Special Arrangements web pages.
Rock and Pop Vocals
ต้องใช้ไมโครโฟนหรือไม่Do I have to use a microphone?
 • Initial: ควรใช้ไมโครโฟน แต่ไม่บังคับ
 • Grades 1–3: ต้องใช้ไมโครโฟนสำหรับ Song 3
 • Grades 4–5: ต้องใช้ไมโครโฟนสำหรับ Song 1 และ Song 3 และแนะนำให้ใช้สำหรับ Song 2 (ยกเว้นกรณีร้องคู่กับเปียโนหรือกีต้าร์อะคูสติก)
 • Grades 6–8: ต้องใช้ไมโครโฟนสำหรับ Song 1 และ Song 3 และต้องใช้สำหรับ Song 2 ด้วย (ยกเว้นกรณีร้องคู่กับเปียโนหรือกีต้าร์อะคูสติก)

สำหรับการทำ Session Skills ในการสอบแบบตัวต่อตัว ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟน

สำหรับสถานการณ์พิเศษช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด: ผ่อนผันให้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนในการอัดวิดีโอได้สำหรับทุกเกรด แต่ควรระวังเรื่องความสมดุลเสียงร้องกับ ิbacking track ให้ดี
 • Initial: Candidates are encouraged to use a microphone, but this is not compulsory for any song.
 • Grades 1–3: Candidates must use a microphone for song 3; it is advised but not compulsory for songs 1 and 2.
 • Grades 4–5: Candidates must use a microphone for songs 1 and 3. Use of a microphone is advised for song 2, unless this is sung with live piano or guitar accompaniment.
 • Grades 6–8: Candidates must use a microphone for songs 1 and 3, and for song 2 unless this is sung with live piano or guitar accompaniment.

At all grades it is optional to use a microphone for session skills (during face-to-face exams).

Special Covid-19 arrangements: Rock & Pop Vocals candidates can perform without a microphone at all grades if necessary. Please be aware of the balance between voice and backing track to ensure the candidate can be heard clearly at all times.