Thailand
Thailand
TH
|
EN

การสอบเกรดและปริญญาแบบดิจิทัล
Digital Grades and Diplomas

รายละเอียด
สมัครสอบ
อัดคลิป
อัปโหลด
ผลสอบ

ทรินิตี้คอลเลจลอนดอน เพิ่มหลักสูตรสอบดนตรีแบบดิจิทัล สำหรับรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองให้การเรียนการสอนดนตรีสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นไปในทิศทางใด การสอบแบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ผู้สอบทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้โดยการบันทึกวิดีโอการบรรเลงของตนเอง และอัพโหลดเพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอบของทรินิตี้คอลเลจได้ โดยการสอบแบบดิจิทัลนี้มีระดับเทียบเท่าการสอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ และได้รับคะแนน คำติชม และใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยงาน OfQual (Office of Qualifacations Framework) ของสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกับการสอบแบบตัวต่อตัวทุกประการ

Trinity College London is incredibly excited to announce the launch of its brand-new Digital Grades and Diplomas exams which, from November 2020, will provide a digital experience for the assessment of music and drama grade and diploma exams. We are delighted to be able to make digital music and drama exams available to teachers and candidates in all our markets, meaning that whatever the challenges the rest of this year brings, candidates will be able to continue taking their exams digitally.

From November, the Digital Grades and Diploma exams platform will allow candidates to submit video recordings of their work. Candidates will be required to upload their work as one continuous video performance, which will be assessed by a Trinity Examiner.

For more details in English, please visit Trinity College London's official Digital Grades & Diplomas page.

วิธีการสอบ

ในการสอบ ผู้สอบจะต้องบรรเลงเพลงสอบทั้งหมด 3 เพลง รวมทั้งแบบฝึกหัดและสเกลอาร์เพจจิโอส่วนหนึ่งที่เลือกจากในเว็บไซต์ บันทึกทั้งหมดเป็นเทคยาวเทคเดียว จากนั้นอัพโหลดเข้าไปในระบบออนไลน์ของทรินิตี้คอลเลจลอนดอน อาจารย์ผู้สอบจะดำเนินการประเมินและให้คำติชมผ่านระบบออนไลน์ และหากสอบผ่าน ผู้สอบก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรของระดับการสอบนั้น ๆ

โครงสร้างการสอบ

การสอบแต่ละเครื่องดนตรีจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกัน โดยสามารถดูรายละเอียดของเพลงสำหรับแต่ละเครื่องดนตรีได้จากใน คู่มือการสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้หรือติดต่อรับเล่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากทางศูนย์สอบกรุงเทพฯ และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบออนไลน์ได้จาก เว็บไซต์ทรินิตี้คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร

โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบจะเป็นดังนี้

เพลงสอบ

เลือก 3 เพลงจากหนังสือสอบของ Trinity College London หรือรายชื่อเพลงเพิ่มเติมตามที่กำหนด

คะแนนเพลงละ 22 คะแนน วัดจาก

 • ความถูกต้องคล่องแคล่ว (7 คะแนน)
 • ความสามารถทางเทคนิค (7 คะแนน)
 • การตีความและสื่อสารอารมณ์ (8 คะแนน)

รวมคะแนนเพลงทั้งหมด 66 คะแนน

เทคนิค

เล่นสเกล อาร์เพจจิโอ หรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละเกรด โดยเลือกจากตัวเลือกชุดเทคนิคที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของทรินิตี้คอลเลจลอนดอน

รวมคะแนนส่วนเทคนิค 14 คะแนน

คะแนนองค์รวมการบรรเลง

อาจารย์ผู้สอบจะประเมินการบรรเลงทั้งหมดในภาพรวม เพื่อให้คะแนนการบรรเลงทั้งหมด

 • การนำเสนอการบรรเลงและสมาธิ (10 คะแนน)
  • ความมั่นใจและความต่อเนื่องของการนำเสนอบทเพลง
  • สมาธิในการบรรเลง
 • ความเข้าใจในดนตรี (10 คะแนน)
  • การแสดงออกถึงบุคลิกภาพทางดนตรี
  • ความสามารถในการปรับการบรรเลงให้เข้ากับบทเพลงสไตล์ต่าง ๆ

การให้คะแนน

การให้คะแนนของการสอบเกรด จะแยกให้คะแนนตามแต่ละส่วน ได้แก่ เพลงสอบ เทคนิค และทักษะเสริม เป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน โดยคะแนนส่วนต่าง ๆ แบ่งดังนี้

 
เพลงสอบ 1
22 คะแนน
 
เพลงสอบ 2
22 คะแนน
 
เพลงสอบ 3
22 คะแนน
 
เทคนิค
14 คะแนน
 
การนำเสนอการบรรเลงและสมาธิ
10 คะแนน
 
ความเข้าใจในดนตรี
10 คะแนน

Pass: คะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

Merit: คะแนนรวม 75 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 2

Distinction: คะแนนรวม 87 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1