Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2019
Music Learning Fest 2019

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก Trinity College London มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย เป็นเวทีและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนักดนตรีของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี เพื่อพัฒนาสู่ทักษะระดับสากล

กิจกรรมต่าง ๆ เน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนักดนตรีทั่วไปได้แสดงออกต่อสาธารณะ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านดนตรี รวมถึงความกล้าแสดงออกและการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนาทักษะดนตรีของตนเองอีกด้วย

The Music Learning Fest is here again this coming August 2019! Supported by Trinity College London, this multiple-day event aims to provide young musicians with opportunities to partipate in a variety of music activities. Perform on stage, get professional feedback, gain recognition of achievements, and meet with like-mind music-lovers!

Main events this year include the all-time favourite Piano Festival Class in five categories, from Grade 1 to Grade 5, as well as Young Musicians' Open Stage, which provides an opportunity for young musicians learning different instruments to take to the stage and perform for the public. As always, there are several educational concerts and talks, as well as the Winners' Concert by our winners from the Bangkok Young Pianists' Concerto Competition last year.

About the Festival
Piano Festival Class
Young Musicians' Open Stage
Festival Schedule

What is a music festival?

เทศกาลดนตรีคืออะไร

A music festival is usually simply a gathering of musicians, either professional or amateur, as well as music enthusiasts, to enjoy music together. The scale can range from a small village festival, where local residents bring out their instruments to show off their talents and share their love of music in the town hall, to large scale festivals that include professional artists from all around the world and hundreds of thousands of attendees. However, no matter the size, the spirit is always the same: it is an opportunity to celebrate the joy that is music with others.

เทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวของนักดนตรี ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือสมัครเล่น เพื่อบรรเลงและแบ่งปันเสียงดนตรีซึ่งกันและกัน เทศกาลดนตรีอาจมีขนาดเล็ก เช่น เทศกาลดนตรีประจำหมู่บ้าน ที่สมาชิกหมู่บ้านนำเครื่องดนตรีออกมาบรรเลงให้แก่กันและกันฟังด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน หรืออาจเป็นระดับนานาชาติ ที่มีการจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่และมีศิลปินมืออาชีพมาบรรเลงให้แก่ผู้คนจำนวนมากฟัง แต่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีแบบใด หัวใจของเทศกาลคือความสุขในการแบ่งปันสีสันของดนตรีให้แก่ผู้อื่น

About Music Learning Fest 2019

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2019

Our Music Learning Fest is an annual event organized by Eduprogress, with support from Trinity College London, to promote classical music in Thailand. Our main focus is on music education. We aim to provide a stage where young musicians from a variety of skill levels can have a chance to perform in front of a real audience in a professional setting, get feedback from experts, as well as attend other educational activities during the festival week.

เทศกาล Music Learning Fest 2019 หรือ เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยบริษัทเอดูโพรเกรสด้วยการสนับสนุนจาก Trinity College London โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย กิจกรรมในเทศกาลประกอบด้วยเวทีการแสดงสำหรับเยาวชนนักดนตรี เพื่อให้มีโอกาสฝึกทักษะเพื่อแสดงต่อสาธารณะ พบปะเยาวชนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน รวมทั้งได้ประสบการณ์ทางดนตรีจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาล

Download Activity Schedule

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

Piano Festival Class

August 2019

กิจกรรม Piano Festival Class จัดขึ้นด้วยจุดประสงค์เป็นเวทีสำหรับนักเรียนเปียโนเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน 15 ปี ให้มีโอกาสแสดงต่อสาธารณะบนเวทีระดับมืออาชีพ รวมทั้งสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือของตน โดยบทเพลงและแบบฝึกหัดเทคนิคอ้างอิงจากหลักสูตรสอบวัดระดับมาตรฐานสากลของ Trinity College London ที่มีความเหมาะสมสำหรับการศึกษาดนตรีของเยาวชนทั่วไป ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามระดับเกรดที่เหมาะสม

นอกจากนี้แล้ว กิจกรรม Piano Festival Class ยังมีจุดประสงค์ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยน เห็นการบรรเลงของนักดนตรีรุ่นราวคราวเดียวกันคนอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเองอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับเกรด 1 - เกรด 5 และเลือกบรรเลงแบบฝึกหัดเทคนิคอีก 3 บท

กืจกรรมนี้สำหรับเยาวชนนักเปียโนระดับไม่เกินเกรด 5 เท่านั้น สำหรับเยาวชนนักเปียโนที่ต้องการบรรเลงเพลงในระดับเกรด 6-8 สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Young Performers' Open Stage แทนได้ในรุ่น Senior Open Stage

Piano Festival Class is an activity aimed to provide young pianists below 15 years of age with an opportunity to perform level-appropriate pieces to a public audience. This not only provides a professional setting for their performance, but also helps provide a chance for them to meet, share experiences with and listen to and draw inspiration from other young pianists. The performance also serves to enhance their musical experience and provide a concrete goal for young musicians to strive towards.

The participants perform two pieces selected from Grades 1-5 from the Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020, along with three technical exercises.

Piano Festival Class Grade 1
Perform two pieces and three exercises from the relevant repertoire.เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงและแบบฝึกหัด 3 บทจากเกรดที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 1
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 1
Piano Festival Class Grade 2
Perform two pieces and three exercises from the relevant repertoire.เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงและแบบฝึกหัด 3 บทจากเกรดที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 2
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 2
Piano Festival Class Grade 3
Perform two pieces and three exercises from the relevant repertoire.เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงและแบบฝึกหัด 3 บทจากเกรดที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 3
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 3
Piano Festival Class Grade 4
Perform two pieces and three exercises from the relevant repertoire.เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงและแบบฝึกหัด 3 บทจากเกรดที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 4
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 4
Piano Festival Class Grade 5
Perform two pieces and three exercises from the relevant repertoire.เลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงและแบบฝึกหัด 3 บทจากเกรดที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 5
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grade 5
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ตามระดับการบรรเลง และได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

ในแต่ละระดับเกรดมีรางวัลยอดเยี่ยม (Best in Class) มอบให้กับนักเปียโนเยาวชนที่มีฝีมือบรรเลงยอดเยี่ยมในระดับนั้น โดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล

The performance is judged as a whole and participants are awarded a gold, silver or bronze medal according to their level of performance, as well as a certificate of participation.

The Best in Class trophy is awarded to the performer with the highest marks in each grade category.กฎกติกากิจกรรม

 • กิจกรรมทั้งหมดเปิดสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย หรือเยาวชนต่างชาติที่มีหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยวันและเวลาการแข่งขันที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมทั้งหมดรับจำนวนจำกัด โดยผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครหากจำนวนเผู้สมัครเต็มแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ย่อ

Rules & Terms

 • All activities are open to Thai nationals and foreign nationals with proof of residency in Thailand for no less than 1 year on the date of application.
 • All activities will take place in the first week of August 2019. Participants who are unable to show up for the activities agree to forfeit their application. No refunds will be given.
 • There are limited avaiablity and seats in all festival activities are allocated on a first-come first-served basis
Read more
Less
Apply to join the activity!

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หรือดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ

Young Musicians' Open Stage

August 2019

Young Musicians' Open Stage is an event in three levels for young musicians

Young Musicians’ Open Stage เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนนักดนตรีมีโอกาสได้ขึ้นแสดงบนเวทีต่อสาธารณะ โดยเปิดรับสมัครนักดนตรีในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์ ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง

เยาวชนนักดนตรีเลือกบรรเลง 2 เพลงจากหลักสูตรสอบในระดับที่กำหนด เมื่อบรรเลงจบจะได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัลตามฝีมือการบรรเลง และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากกรรมการ


Junior Category

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 12 ปี (อายุไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 1-3 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 4 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 1-3 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 4 นาที

Intermediate Open Stage

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 15 ปี (อายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 4-5 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 5 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 4-5 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 5 นาที

Senior Open Stage

รับสมัครเยาวชนนักดนตรีอายุไม่เกิน 18 ปี (อายุไม่ถึง 19 ปีบริบูรณ์ในวันแข่งขัน) ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้ ได้แก่ เปียโนเดี่ยว เปียโนดูเอ็ต ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โปร่ง ฟลูต คลาริเนท แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต หรือขับร้อง


Repertoire:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 6-8 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 7 นาที

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

บรรเลงหรือขับร้องเพลงจากหลักสูตร Trinity College London ระดับเกรด 6-8 โดยสามารถเลือกเพลงคละเกรดได้ ความยาวของโปรแกรมรวมทั้ง 2 เพลง ไม่เกิน 7 นาที

รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบคอมเมนต์จากกรรมการและเหรียญรางวัลตามระดับฝีมมือการบรรเลง

All participants will receive comments from the adjudicator and will be awarded a gold, silver or bronze medal according to their level of performance.

*สำหรับเครื่องดนตรีที่ต้องมีการบรรเลงเปียโนประกอบ (ทุกเครื่องยกเว้นเปียโนและกีต้าร์) กรุณาเตรียมผู้บรรเลงเปียโนประกอบมาเอง
**การเลือกเพลงมาบรรเลง ควรเลือกให้มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อให้เกิด balanced programกฎกติกากิจกรรม

 • กิจกรรมทั้งหมดเปิดสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย หรือเยาวชนต่างชาติที่มีหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยวันและเวลาการแข่งขันที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมทั้งหมดรับจำนวนจำกัด โดยผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครหากจำนวนเผู้สมัครเต็มแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ย่อ

Rules & Terms

 • All activities are open to Thai nationals and foreign nationals with proof of residency in Thailand for no less than 1 year on the date of application.
 • All activities will take place in the first week of August 2019. Participants who are unable to show up for the activities agree to forfeit their application. No refunds will be given.
 • There are limited avaiablity and seats in all festival activities are allocated on a first-come first-served basis
Read more
Less
Apply to join the activity!

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หรือดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ

COMING SOON!
Download Activity Schedule

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม